ధృవపత్రాలు

certification-ico

మా ఉత్పత్తుల ధృవపత్రాలు
మా పీపుల్ కౌంటింగ్ సిస్టమ్స్, ఇఎస్ఎల్ ట్యాగ్ సిస్టమ్స్, ఇఎఎస్ సిస్టమ్స్ మరియు ఇతర రిటైల్ ఉత్పత్తులు ఎస్జిఎస్ వంటి ప్రసిద్ధ అంతర్జాతీయ సంస్థలచే కఠినమైన ధృవపత్రాలను ఆమోదించాయి.

Product Safety
Product Safety1
Product Safety3
Product Safety2
Product-Safety04
Product-Safety05
Product Safety6
Product Safety7
Product Safety8
Product Safety9
Product Safety10
Product Safety11
Product Safety013